Current events spardha news current

Current events spardha news current

 ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು 26/09/21 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  …

Read more

Spardha news current events

Spardha news current events

💸  important ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ 🛠 …

Read more

Spardha news current affairs

 UP ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲೆಗಳು  ಭಾಗ – 01 …

Read more

Important vitamins

  Important vitamins 👉  ಪರಚಲಿತ 🌷ಅಮೆರಿಕ: ವೈದೇಹಿ ಡೋಂಗ್ರೆಗೆ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ …

Read more

WhatsApp logo Join WhatsApp Group