current affairs

🔸️ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜೋಲಾರಪೇಟೆ ನಡುವೆ1859 ರಲ್ಲಿ, …

Read more

Spardha news current events

Spardha news current events

💸  important ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ 🛠 …

Read more

Spardha Gktoday

 1. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎಪಿಇಡಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು?  [ಎ] 1970  [ಬಿ] …

Read more

Spardha news current affairs

 UP ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲೆಗಳು  ಭಾಗ – 01 …

Read more

Gktoday Current affairs in Kannada

 1. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?  [ಎ] …

Read more

9th July Current Affairs

 9 ಜುಲೈ 2021 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 1. ಯಾವ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ “ವರ್ಲ್ಡ್ …

Read more

WhatsApp logo Join WhatsApp Group