ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

 ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು  🌷ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣದಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾದ …

Read more

Spardha news current events

Spardha news current events

💸  important ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ 🛠 …

Read more

olympics Spardha News

 ⛹‍♂ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 👇 🏋️🤾‍♂🏸🏊‍♀🚵‍♀🤽‍♀🤽‍♂🤼‍♂⛷🛹🏓 🔴 ಒಲಂಪಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು776 ಆದರೆ …

Read more

Spardha News paper Review

Spardha News paper Review   ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳತ್ತ …

Read more

Diseases from the virus

 Diseases from the virus 🌲ಗರಾಫೈಟ್….. ಪ್ಲಂಬಗೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದೊಂದು ಇಂಗಾಲದ …

Read more

Spardha News Current affairs

 Spardha News Current affairs  *ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧಗಳು…* *1) ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ …

Read more

WhatsApp logo Join WhatsApp Group