ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರು

 ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರು💠 

ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರು

📌ಖಲ್ಜಿ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಜಲಾಲ್-ಉದ್-ದಿನ್ ಖಿಲ್ಜಿ 

📌ತುಘಲಕ್ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಘಿಯಾಸ್-ಉದ್-ದಿನ್ ತುಘಲಕ್ 

📌ಲೋಧಿ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಬಹಲೋಲ್ ಲೋಧಿ 

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

📌 ಮೊಘಲ್ ರಾಜವಂಶ (ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ) – ಬಾಬರ್ 

📌 ಹರಿಯಂಕಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಬಿಂಬಿಸಾರ 

📌 ನಂದ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಮಹಾಪದ್ಮಾನಂದ 

📌 ಚೋಳ ರಾಜವಂಶ, ಆದಿ (ಚೋಳಮಂಡಲಮ) – ಕರಿಕಾಲ 

📌 ಗುಪ್ತಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಶ್ರೀಗುಪ್ತ 

📌ಚಾಲುಕ್ಯ ಬಾದಾಮಿ ರಾಜವಂಶ (ಬಾದಾಮಿ) – ಪುಲ್ಕೇಶಿನ್ I. 

📌ಪಲ್ಲವ ರಾಜವಂಶ (ಕಾಂಚಿ) – ಸಿಂಘ ವಿಷ್ಣು 

📌ಚಾಲುಕ್ಯ ವೆಂಗಿ ರಾಜವಂಶ (ವೆಂಗಿ) – ವಿಷ್ಣು ವರ್ಷಾನ 

📌ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜವಂಶ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) – ದಂತಿ ದುರ್ಗಾ 

📌ಪಾಲಾ ರಾಜವಂಶ (ಬಂಗಾಳ) – ಗೋಪಾಲ 

📌 ಚೋಳ ರಾಜವಂಶ (ತಮಿಳು ಪ್ರದೇಶ) – ವಿಜಯಾಲಯ 

📌ಗುಲಾಮ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಕೂತುಬುದಿನ  ಐಬಾಕ್ 

📌ಮರ್ಯ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ 

📌ಸುಂಗಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಪುಶ್ಯಮಿತ್ರ ಸುಂಗ 

📌 ಕನ್ವಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ವಾಸುದೇವ 

📌 ಶಾತವಾಹನ ರಾಜವಂಶ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) – ಸಿಮುಕ 

📌ಕುಶನ್ ರಾಜವಂಶ (ಪಶ್ಚಿಮ-ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಕ್ಯಾಡ್ಫೈಸ್

Hello friends, I am the writer and founder of this blog and share information about Government Jobs Updates,Government Schemes and Scholarship, SSLC, PUC, Kar TET, Magazines, Upcoming Jobs notification through this website.

Leave a Comment

WhatsApp logo Join WhatsApp Group