Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರು

 ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರು💠 

ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರು

📌ಖಲ್ಜಿ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಜಲಾಲ್-ಉದ್-ದಿನ್ ಖಿಲ್ಜಿ 

📌ತುಘಲಕ್ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಘಿಯಾಸ್-ಉದ್-ದಿನ್ ತುಘಲಕ್ 

📌ಲೋಧಿ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಬಹಲೋಲ್ ಲೋಧಿ 

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

📌 ಮೊಘಲ್ ರಾಜವಂಶ (ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ) – ಬಾಬರ್ 

📌 ಹರಿಯಂಕಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಬಿಂಬಿಸಾರ 

📌 ನಂದ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಮಹಾಪದ್ಮಾನಂದ 

📌 ಚೋಳ ರಾಜವಂಶ, ಆದಿ (ಚೋಳಮಂಡಲಮ) – ಕರಿಕಾಲ 

📌 ಗುಪ್ತಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಶ್ರೀಗುಪ್ತ 

📌ಚಾಲುಕ್ಯ ಬಾದಾಮಿ ರಾಜವಂಶ (ಬಾದಾಮಿ) – ಪುಲ್ಕೇಶಿನ್ I. 

📌ಪಲ್ಲವ ರಾಜವಂಶ (ಕಾಂಚಿ) – ಸಿಂಘ ವಿಷ್ಣು 

📌ಚಾಲುಕ್ಯ ವೆಂಗಿ ರಾಜವಂಶ (ವೆಂಗಿ) – ವಿಷ್ಣು ವರ್ಷಾನ 

📌ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಜವಂಶ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) – ದಂತಿ ದುರ್ಗಾ 

📌ಪಾಲಾ ರಾಜವಂಶ (ಬಂಗಾಳ) – ಗೋಪಾಲ 

📌 ಚೋಳ ರಾಜವಂಶ (ತಮಿಳು ಪ್ರದೇಶ) – ವಿಜಯಾಲಯ 

📌ಗುಲಾಮ ರಾಜವಂಶ (ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಕೂತುಬುದಿನ  ಐಬಾಕ್ 

📌ಮರ್ಯ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ 

📌ಸುಂಗಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ಪುಶ್ಯಮಿತ್ರ ಸುಂಗ 

📌 ಕನ್ವಾ ರಾಜವಂಶ (ಮಗಧ) – ವಾಸುದೇವ 

📌 ಶಾತವಾಹನ ರಾಜವಂಶ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) – ಸಿಮುಕ 

📌ಕುಶನ್ ರಾಜವಂಶ (ಪಶ್ಚಿಮ-ಉತ್ತರ ಭಾರತ) – ಕ್ಯಾಡ್ಫೈಸ್

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

WhatsApp logo Join WhatsApp Group