Other Important Spardha News

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು

✍️ ಮುದ್ರಾಕ್ಷಸ-ವಿಶಾಖದತ್ತ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು

✍️ರಾಜತಾರಂಗಿನಿ-ಕಲ್ಹಣ 

✍️ಕಥಾಸರಿತ್ಸಗರ್-ಸೋಮದೇವ 

✍️ಕಾಮಸೂತ್ರ-ವತ್ಸಾಯನ 

✍️ಪರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲೀಕೆ -ಅಮೋಘವರ್ಶ್ 

✍️ ಬುದ್ಧಚರಿತ-ಅಶ್ವಘೋಶ್ 

✍️ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ-ಭರತ 

✍️ಅಮರಕೋಶ -ಅಮರಸಿಂಹ 

✍️ಪಂಚ ತಂತ್ರ- ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ 

✍️ ಐಹೋಲ್ ಶಾಸನ -ರವಿಕೀರ್ತಿ 

✍️ಇಂಡಿಕಾ-ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ 

✍️ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-ಕೌಟಿಲ್ಯ 

✍️ಚರಕ ಸಂಹಿತ-ಚರಕ 

✍️ ಲೀಲಾವತಿ-ಭಾಸ್ಕರ II 

✍️ಗಥಸಪ್ತಶತಿ-ಹಲಾ 

✍️ಅಷ್ಟಧ್ಯಾಯ-ಪಾಣಿನಿ 

✍️ ಮಹಾಭಸ್ಯ-ಪತಂಜಲಿ 

✍️ನೈಷಾಧರಿತ್ರಾ-ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ 

✍️ಮೃಚಕಟಿಕಾ- ಶೂದ್ರಕ 

✍️ ಗೀತಗೋವಿಂದ-ಜಯದೇವ್ 

✍️ನವರತ್ನ-ವರ್ಸೆನ್ 

✍️ ಕಾಳಿದಾಸ್-ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಕುಂತಲಾ, ವಿಕ್ರಮೋರ್ವಾಶಿ 

✍️ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ-ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆರ್ಯಭಟ್ಟಿಯಾ 

✍️ವರಹ್ಮಿಹಿರಾ-ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತ, ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ 

✍️ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್-ಕದಂಬರಿ, ನಾಗಾನಂದ, ರತ್ನಾವಳಿ 

About the author

admin

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.