ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಘಾಟ್ ಗಳು

 ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಘಾಟ್ ಗಳು….. 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಘಾಟ್ ಗಳು

1) ಚಾರ್ಮುಡಿ ಘಾಟ್= *ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು to ಮಂಗಳೂರು*, 

2) ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್= *ಹಾಸನ* *ಸಕಲೇಶಪುರ* to  *ಮಂಗಳೂರು*, 

3) ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್= *ಶಿವಮೊಗ್ಗ to  ಉಡುಪಿ* 

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

4) ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್= *ಶಿವಮೊಗ್ಗ to  ಕುಂದಾಪುರ* 

5) ಸಂಪಂಜೆ ಘಾಟ್ = *ಮಾನೆ to  ಮೈಸೂರು* 

6) ದೇವಿಮನೆ ಘಾಟ್=*ಕುಮ್ಟಾ to  ಶಿರ್ಸಿ* 

7) ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟ್= *ಹಾಸನ್,  ಸಕಲೇಶಪುರ,  to  ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ* 

🟤 ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಖರಗಳು* [ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ] 

1) *ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಶಿಖರ*1913M ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, 

2) *ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಶಿಖರ* 1894M ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ  ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, 

3) *ಕುದುರೆಮುಖ ಶಿಖರ* 1892M   ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, 

4) *ದೇವಿರಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ*  1817M  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, 

5) *ರುದ್ರಗಿರಿ*  1751M ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, 

6) *ಪುಷ್ಪಗಿರಿ*  1713M  ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, 

7) *ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ*  1610M  ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, 

8) *ಕೊಡಚಾದ್ರಿ*  1343M  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ,

Hello friends, I am the writer and founder of this blog and share information about Government Jobs Updates,Government Schemes and Scholarship, SSLC, PUC, Kar TET, Magazines, Upcoming Jobs notification through this website.

Leave a Comment

WhatsApp logo Join WhatsApp Group