ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರೋವರಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರೋವರಗಳು🏞 

💠 ವಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರ -ತಾಂ

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸರೋವರಗಳು

ಜೇನಿಯ 

💠 ಅರಲ್ ಸರೋವರ – ರಷ್ಯಾ 

💠 ಮಚಿಗನ್ ಸರೋವರ – ಅಮೆರಿಕ 

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

💠 ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ – ರಷ್ಯಾ 

💠 ರುಡಾಲ್ಫ್ ಸರೋವರ – ಕಿನ್ಯಾ 

💠 ಸೊಸೆಕೋರು ಸರೋವರ – ಟಿಬೆಟ್ 

💠 ಮಾನಸ ಸರೋವರ – ಟಿಬೆಟ್ 

💠 ಲಡೋಗ್  ಸರೋವರ – ರಷ್ಯಾ 

💠 ಟಟಿಕಾಕ ಸರೋವರ – ಪೆರು 

💠ಗರೇಟ್ ಬಿಯರ್ ಸರೋವರ – ಕೆನಡಾ 

💠 ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸರೋವರ – ಅಮೆರಿಕ 

💠 ಕಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸರೋವರ – ಇರಾನ್ 

💠 ಓನೆಗ ಸರೋವರ – ರಷ್ಯಾ 

🔰 ಪರಪಂಚದ ಸರೋವರಗಳ ವಿಶೇಷತೆ🔰 

🏵 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರ –  ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸರೋವರ 

🏵 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ –  ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸರೋವರ 

🏵 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲವಣಾಂಶಗಳ –  ಸರೋವರ ವಾನ್ ಸರೋವರ (ಟರ್ಕಿ) 

🏵 ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸರೋವರ – ಸೊಸೆ ಕೋರು ಸರೋವರ (ಟಿಬೇಟ್ ) 

🏵 ಅತಿ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ – ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ (ರಷ್ಯಾ ) 

🏵 ಜವಾಲಾಮುಖಿ ಸರೋವರ – ಟೋಬ್  ಸರೋವರ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ) 

🏵 ತೇಲಾಡುವ ಸರೋವರ – ಲೋಕಟಾಕ್ (ಭಾರತ, ಮಣಿಪುರ ) 

🏵 ಕೃತಕ ಸರೋವರ – ವೋವೆನ್ ಪಾಲ್ – ( ಉಗಾಂಡ್ ) 

🏵 ಗರಿಷ್ಟ ಸಂದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಸರೋವರ – ಮೃತ್ಯು ಸಮುದ್ರ ( ಇಸ್ರೇಲ್, ಜೊರ್ಡನ್) 

🏵ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸರೋವರ – ಟೊಬ್ ಸರೋವರ (ಇಂಡೋನೆಷ್ಯ)

Hello friends, I am the writer and founder of this blog and share information about Government Jobs Updates,Government Schemes and Scholarship, SSLC, PUC, Kar TET, Magazines, Upcoming Jobs notification through this website.

Leave a Comment

WhatsApp logo Join WhatsApp Group