Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ life history

 ★ಜನನ : 1774 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಧಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ life history

★ತಂದೆ : ರಮಾಕಾಂತ್ ರಾಯ್

★ತಾಯಿ : ತಾರಿಣಿದೇವಿ

★1814 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯಾ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು,1819 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

★1828 : ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ

 1829ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿತು.

★ಸತಿ ಪದ್ದತಿ, ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಬ್ರಸ

ವಿರೋಧಿಸಿತು

 ☘️ಗರಂಥ :ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೈಬಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ

☘️ಬರುದು :ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯದ ದೃವ ತಾರೆ ,

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ,

ಬಂಗಾಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪಿತಾಮಹ.

☘️ಬರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ : 1866 

☘️ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು : ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್

☘️ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ್ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಕರು : ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್

☘️ಸತಿ ಪದ್ದತಿ ರದ್ದು : 1829 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ರವರು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದರು.

☘️ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಬಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

☘️ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು 

☘️ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು

☘️ನಧನ : 1833 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೇಟಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

WhatsApp logo Join WhatsApp Group