ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ life history

 ★ಜನನ : 1774 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಧಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ life history

★ತಂದೆ : ರಮಾಕಾಂತ್ ರಾಯ್

★ತಾಯಿ : ತಾರಿಣಿದೇವಿ

★1814 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯಾ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು,1819 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು.

Telegram Group Join Now
WhatsApp Group Join Now

★1828 : ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ

 1829ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿತು.

★ಸತಿ ಪದ್ದತಿ, ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಬ್ರಸ

ವಿರೋಧಿಸಿತು

 ☘️ಗರಂಥ :ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೈಬಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ

☘️ಬರುದು :ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯದ ದೃವ ತಾರೆ ,

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ,

ಬಂಗಾಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪಿತಾಮಹ.

☘️ಬರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ : 1866 

☘️ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು : ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್

☘️ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ್ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಕರು : ಕೇಶವ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್

☘️ಸತಿ ಪದ್ದತಿ ರದ್ದು : 1829 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ರವರು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದರು.

☘️ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಬಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

☘️ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು 

☘️ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು

☘️ನಧನ : 1833 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೇಟಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

Hello friends, I am the writer and founder of this blog and share information about Government Jobs Updates,Government Schemes and Scholarship, SSLC, PUC, Kar TET, Magazines, Upcoming Jobs notification through this website.

Leave a Comment

WhatsApp logo Join WhatsApp Group